Branding och identitet

Det är här allt börjar.

Tillsammans med kunden kartlägger vi varumärkets värderingar, nytta, känsla och personlighet samt ritar ut positionen och riktningen framåt. Med den visuella identiteten förkroppsligar vi varumärkets löfte och ger det dess unika uttryck. 

Vi tar fram varumärkesplattform och identitet till både nya varumärken som ska hitta sin plats på marknaden samt befintliga varumärken som behöver förtydliga sin position eller byta riktning. Hur djupt vi går in i de olika delarna varierar efter behov.